Βιογραφικό

Το βιογραφικό μου σημείωμα σε μορφή PDF (στα Αγγλικά) είναι διαθέσιμο εδώ.